NABÍDKA HŘIŠŤ
ANLAGE-ANGEBOT
OFFER OF COURSES
OFERTA DE LAS PISTAS

logo: SV Golf AssociationHOBBYGOLF
 
1. Pyramidy - Pyramiden - Pyramids (4,85 m)
Pyramidy
2. Přímá dráha bez překážek - Gerade Bahn ohne Hindernisse - Straight run without obstacles (4,85 m)
Přímá
3. Přímá dráha s překážkami - Gerade Bahn mit Hindernisse - Staggered obstacles for a straight run (4,85 m)
Příčky
4. Dvojitý úhel - Doppel Winkel - Double angle (6,25 m)
Dvojity uhel
5. Looping - Salto - Somersault (4,85 m)
Looping
6. Středová vlna - Mittelwelle - Middle wave (4,85 m)
7. Myší díra-klín - Töter - Favourite Killer (4,85 m)

Myší díra - boční pohled

8. Okénko - Kreisfenster - Straight hole with target window (4,85 m)
Okénko
9. Vulkán - Vulcan - Volcano (4,85 m)
Sopka

Sopka - boční pohled

10. Šikmý kruh s ledvinou - Schrägkreis mit Niere - Sloping circle with kidney (4,85 m)
Ledvina

Ledvina - boční pohled

11. Šikmý kruh s "V" překážkou - Schrägkreis mit V Hinderniss - Sloped circle with V obstacle (4,85 m)
Ledvina "V"

boční pohled

12. Pravý úhel - Rechter Winkel - Right angle (4,85 m)
Pravý úhel
13. Boční okénko - Seitenfenster - Side-window (4,85 m)
Boční okénko
14. Zdvojený kužel - Stumpfe Kegel - Truncated cones (4,85 m)
Zdvojené kužele

boční pohled

15. Koš - Netz - Ski-jump with net (4,85 m)
Koš

kos4.GIF (1723 bytes)

16. Dráha "V" s překážkou - Bahn V mit Hindernisse - "V" obstacle (4,85 m)
V s překážkou

boční pohled

17. Plošina - Turm - Circular plateau (4,85 m)
Plošina

Plošina - boční pohled

18. Blesk - Blitz - Flash of lightning (4,85 m)
Blesk